Tweede tracé Blauwe Verbinding is een feit

Vanmiddag (woensdag) werd het tweede tracé van de Blauwe Verbinding opgeleverd. Mevrouw Monhemius (bestuurslid van het Natuur- en Recreatieschap en wethouder van Barendrecht), de heer Joost Eerdmans (bestuurslid Natuur- en Recreatieschap en wethouder van Rotterdam) en de heer Struik (heemraad van het waterschap Hollandse Delta) verrichtten de openingshandeling zoals op de foto te zien is.

Achtergrond
Het Zuidelijk Randpark ligt op het gebied van de gemeente Barendrecht en wordt beheerd door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde dat trekker is van dit deel van het tracé. Om het park aantrekkelijk te maken voor de recreant is het terrein opnieuw ingericht.

Het Zuidelijk Randpark was een versnipperd recreatiegebied met enkele waterplassen, groene stroken, fiets- en wandelpaden. Het park heeft ook een grote zwemmersplas. Deze plas wordt in de zomer intensief gebruikt door de bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. De waterkwaliteit van deze plas was nog niet voldoende goed. Door koppeling van de waterplassen met de Blauwe Verbinding kan de zwemwaterkwaliteit worden verbeterd. Na de kruising met de trambaan en de Vrijenburgerweg is het water aangesloten op het water in de woonwijken van Charlois en uiteindelijk een verbinding met het Zuiderpark. De verschillende waterpartijen zijn nu met elkaar verbonden.

Wat is er allemaal nieuw?
* Op het terrein naast de Pendrechtse Molen is een baggerdepot waarop de vrijgekomen bagger uit de nieuwe watergangen is opgeslagen. Voorafgaand aan het baggeren zijn de vissen, amfibieën en anderen dieren tijdelijk verplaatst naar andere wateren.
* Er zijn in totaal zeven bruggen aangelegd, waarvan drie voetgangersbruggen. De andere bruggen zijn fietsbruggen en op twee plaatsen zijn calamiteitenbruggen aangelegd. Deze bruggen zijn twee keer zo groot als de andere bruggen, zodat het gebied goed toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van nood.
* In het Clarabos liggen de stapstenen in het water en kun je zo van de ene naar de andere springen om aan de overkant te komen.
* In de Vrijenburgerplas is een strekdam aangelegd om het water door de plas te begeleiden.
* Ook zijn er drie aanlegsteigers gemaakt: bij de Heulweg, de Pendrechtse Molen en het hondenstrand.

Bron foto: Waterschap Hollandse Delta