Uitloop rioleringswerkzaamheden Tiengemetensingel

De rioleringswerkzaamheden op de Tiengemetensingel en omgeving duren langer dan gepland.
De rioleringswerkzaamheden op de Tiengemetensingel en omgeving duren langer dan gepland. Volgens de oorspronkelijke planning zouden het Stellendamhof en Dirkslandhof voor het einde van dit jaar gereed zijn. Deze planning is niet gehaald omdat de rioolvervanging meer tijd heeft gekost. In januari worden de werkzaamheden voortgezet.

Het Dirkslandhof is vanaf de Slinge tot het grasveld gereed. Het riool in het Stellendamhof is deels vervangen, het overige deel wordt in 2016 vervangen. Wel is een tijdelijke bestrating aangebracht vanaf de Slinge zodat de parkeerplaatsen weer te gebruiken zijn. De herinrichting van de binnenterreinen zal in 2016 plaatsvinden.

De parkeerpleintjes aan de zijde van de Tiengemetensingel achter het Dirkslandhof en Stellendamhof zijn weer bereikbaar vanaf de singel. De Tiengemetensingel is vanaf de Melissantstraat tot het Stellendamhof en Dirkslandhof nog niet bestraat. Het riool in de kruising Melissantstraat-Tiengemetensingel wordt in 2016 aangesloten op het nieuwe riool in de Tiengemetensingel. Hierna zal ook dit deel worden herbestraat.

De uitloop van de werkzaamheden heeft geen invloed op het gebruik van het riool. U kunt de afvoer in uw woning normaal blijven gebruiken.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn, omgevingscommunicatie, telefoon 010 – 498 41 44, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl.