Uitnodiging aan omwonenden van Medisch Sociaal Centrum Zuid

Uitnodiging 8 december 2008
Aan de omwonenden van
Medisch Sociaal Centrum Zuid
Geachte mevrouw, heer,
Op 22 december gaat het Medisch Sociaal Centrum Zuid aan de Sliedrechtstraat 4 van start. Eerder
dit jaar hebben wij u al geïnformeerd over de komst van dit centrum, waar Bouman GGZ zorg,
medicatie en activering gaat bieden aan inwoners van Rotterdam-Zuid met sociale, psychiatrische
en verslavingsproblemen.
Met de opening van het MSC Zuid verdwijnt de methadonbus. Voortaan krijgen de 180 bestaande
cliënten van de bus hun medicatie in het MSC Zuid. Bovendien komen zij op afspraak en gespreid
over de hele week. Daarnaast worden er 70 deelnemers aan het landelijk heroïneonderzoek
behandeld. Dat betekent dat zij niet langer meer afhankelijk zijn van de illegale en risicovolle
straathandel in drugs.
Dit is zowel voor u, als buurtbewoner, als voor henzelf een hele verbetering. Het straatbeeld
verbetert. De veiligheid neemt toe. En aan de cliënten kan in het MSCZ veel beter individuele zorg
en begeleiding worden geboden. Dat was in de bus niet mogelijk.
Beide groepen krijgen een persoonlijk behandelplan, waarbij naast de medische behandeling ook
aandacht wordt geschonken aan zorg en activering. Met de verbeterde dienstverlening van
Bouman GGZ zijn de cliënten beter in staat om op een goede manier aan het dagelijkse leven deel
te nemen. Het MCS Zuid is zeven dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur.
Wellicht heeft u nog vragen of wilt u een kijkje nemen in deze voorziening. Daarom willen wij u –
als direct omwonende- graag uitnodigen voor een bezoek aan het Medisch Sociaal Centrum Zuid.
Op maandagmiddag 15 december bent u tussen 16.00 en 19.30 uur
van harte welkom aan de Sliedrechtstraat 4.
De medewerkers van Bouman GGZ leiden u graag rond en geven u uitleg over de dagelijkse gang
van zaken in het centrum. Verder zullen er leden van de commissie van toezicht aanwezig zijn. In
deze commissie zijn onder andere de bewonersorganisaties Zuidwijk en Pendrecht
vertegenwoordigd.
Met vragen kunt u die middag en avond terecht bij Ilona Oosterveer, Teamcoördinator MSC Zuid
van Bouman GGZ, of Joop van der Hor, wijkcoördinator Zuidwijk van de deelgemeente Charlois.
Met de start van de activiteiten op 22 december is de eerste fase van het MSC Zuid gerealiseerd. In
de loop van 2009 zal met de bouw van een nieuwe vleugel worden begonnen. Bovendien wordt er
een plan opgesteld om de omgeving te verfraaien met onder andere aantrekkelijke waterpartijen
en openbaar groen. Om in de behoefte aan extra kantoorruimte en spreekkamers te voorzien
komen er voor het gebouw tijdelijk portocabins. Over de voortgang zullen wij u geregeld op de
hoogte houden.
Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd stellen via het speciale e-mailadres
uwvraag@charlois.rotterdam.nl
Namens het bestuur van de deelgemeente Charlois, mede namens Bouman GGZ,
Met vriendelijke groet,
Lionel Martijn
Portefeuillehouder Sociale en Economische Zaken