Uitnodiging bijeenkomst Buurt Bestuurt Pendrecht

Er is weer een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Pendrecht.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier voor bewoners om iets voor hun buurt te doen. Per buurt kunnen bewoners een comité opzetten van waaruit zij samen met gemeente en politie samenwerken aan een veilige, schone en leefbare wijk. De bewoners stellen een lijst met onderwerpen op die prioriteit verdienen en gaan samen aan de slag.

Sinds twee jaar is Buurt Bestuurt ook actief in de Tiengemetenbuurt/Sliedrechtbuurt. Op de vorige bijeenkomst is per buurt een aantal prioriteiten vastgesteld. Nu gaan de bewoners hiermee aan de slag. Te beginnen met het invullen van de prioriteiten en vervolgens kijken naar wat er per buurt is uitgekomen. Er staat ook een aantal acties op de agenda.

De bijeenkomsten hebben doorgaans een gezellig karakter en iedereen is van harte welkom. Datum en locatie: dinsdag 12 mei vanaf 19.00 uur, bij de Kinderfaculteit aan Plein 1953 nummer 192.

Meer informatie over Buurt Bestuurt Pendrecht is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.