UITNODIGING voor de afscheidsviering van pastor Kees Bruin

Uitnodiging voor het bijwonen van de afscheidsviering van
pastor Kees Bruin op 1 maart 2009, 10.00 uur, in de Sint-Bavokerk.
Pastor Kees Bruin neemt afscheid van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie op 1 maart 2009, 10.00 uur, in de Sint-Bavokerk.

De tijd vliegt, zeker als we ons bedenken dat het al weer meer dan 4 jaar geleden is (om precies te zijn op 28 januari 2005) dat pastor Kees Bruin de communiteit van de Spiritijnen binnenstapte. Hij werd “geroepen” om de communiteit en het pastoraal team weer op sterkte te brengen.
Ook nu wordt hij weer “geroepen” om een andere taak binnen de congregatie van de Heilige Geest te gaan vervullen. Als één van de jongste Nederlandse paters Spiritijnen wordt zijn inzet gevraagd om voor de oudere medebroeders een goede oudedagsvoorziening te organiseren en garanderen.
Wij hebben pastor Kees Bruin leren kennen als een nuchtere Noord-Hollander die moest groeien in het pastorale leven in Rotterdam Zuid. Nu we hem beter zijn gaan leren kennen en weten dat onder die nuchterheid een warm hart klopt, moeten we hem helaas weer laten gaan.
Afscheid nemen van iemand die zo verbonden is met de parochie doet pijn, maar wij begrijpen ook dat zijn inzet elders ook dringend wordt gevraagd.
Met een eucharistieviering uit dankbaarheid willen wij pastor Kees Bruin bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze kerkgemeenschappen. Omdat hij de eerstverantwoordelijke was voor de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie, en ook daar in de pastorie woonde, zal de viering in de Sint-Bavokerk worden gehouden.
Wij nodigen iedereen die hem gekend heeft van harte uit om deel te nemen aan deze viering. Na afloop van de viering is er een (eenvoudige) receptie waarbij iedereen gelegenheid krijgt om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Kees Bruin.

Met vriendelijke groet,
Pastor Willem Froger (administrator),
namens de beide parochies, het pastoraal team en de parochiebesturen