Vadercentrum, Kleurrijk Charlois?

Arif Öztürk is voorzitter van de stichting Kleurrijk Charlois. Hij nam het initiatief en wil door kunstuitingen en bijvoorbeeld koken, maar ook door cursussen en het voeren van gesprekken komen tot het samenbrengen van verschillende culturele groepen in de deelgemeente.

Na het bezoek aan het vadercentrum Adam en het deelnemen aan een conferentie over mannenemancipatie wil Kleurrijk Charlois zich gaan richten op het oprichten van een Vadercentrum in de deelgemeente.

Hulkenstein 68 is weliswaar in Zuidwijk, de activiteiten gaan over de wijkgrenzen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Arif Öztürk via 06 205 71 020.
Kleurrijk Charlois heeft ook een eigen website: www.kleurrijkcharlois.nl

De ruimte aan Hulkenstein 68 is nog niet helemaal klaar, maar donderdag 26 februari werd er wel een presentatie gegeven over mannenemancipatie in Charlois. Arif Öztürk opende de presentatie en gaf vervolgens het woord aan opbouwwerker, Paul Steinmann, die aangaf waar het in mannenemancipatie om gaat. En wat de contacten vanuit Rotterdam met Den Haag en het bezoek aan de conferentie hadden opgeleverd.
De deelnemers aan de presentatie spraken af verder op de ingeslagen weg door te gaan en mee te willen denken met het bestuur van Kleurrijk Charlois. Zij vormden een divers gezelschap van deelgemeenteambtenaren, medewerkers van instellingen, Theo Coskun van het E-team en leden van Kleurrijk Charlois. Samen met een groep uit de Schilderswijk wil de stichting een beroep doen op steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Ronald Plasterk, dat ook over emancipatie gaat. De minister heeft geld gereserveerd voor vadercentra in het land.

Wie weet verschijnt er over niet al te lange tijd zo’n vadercentrum in Pendrecht of in Zuidwijk.

Kijk maar eens op de site van het vadercentrum Adam of zo’n aanpak u aanspreekt: www.vadercentrum.nl