Valckensteyn op een rijtje

Mario Bosch zette de data van bejaardencentrum Valckensteyn nog even op een rijtje.

23.06.1966: Eerste gesprekken over de mogelijke bouw en exploitatie van een bejaardencentrum in Pendrecht.

31.08.1967: Oprichting van de Stichting Bejaardenhuisvesting Rotter­dam, uitgaande van OWG en de N.V.V. Bestuurdersbond Rot­terdam.

21.02.1968: Er wordt besloten dat het te bouwen bejaardencentrum de naam “Valckensteyn” zal krijgen, genoemd naar een voormalig kasteel bij Rhoon.

18.10.1968: De eerste paal wordt geslagen.

29.05.1969: Wethouder J. Reehorst legt de eerste steen (= de kloostermop met gedenkplaat in de hal).

15.02.1971: De eerste bewoners betrekken het huis.

01.05.1971: Officiële opening door de heer A.H. Kloos, oud‑voorzitter van het NVV.

31.08.2011: Officiële sluiting van Valckensteyn door Dennis Lausberg, regiodirecteur Woonstad Rotterdam.

06.02.2012: Start van de sloop.

15.03.2012: De sloop van Valckensteyn is voltooid.