Van hoog naar nog hoger

Uitkijken op de Slinge geeft steeds mooie plaatjes van de wijk. Menig presentatie begon met een beeld vanaf de Kortgeneflat. Ook in de winter en ‘s avonds laat geeft dat een fraaie aanblik van Pendrecht.

Maar hij verhuisde naar de hoogst mogelijke plek in de wijk.

Lotte Stam Beese wilde alleen maar hogere flatgebouwen aan de randen van de wijk: De Kortgeneflat, HAL-flat, Zuiderparkflat en ook Valckensteyn paste in haar beeld. Ze vond de Karel de Stouteflat al een gruwel en zou de Tiengemetenflat en later de Zuiderkroon vast ook ver van zich af werpen.

Maar ja het plaatje vanuit de bovenste verdieping van de Zuiderkroon richting Europoort maakt veel goed.

En de voormalige bewoner van de Kortgeneflat kan nu nog steeds een blik werpen op zijn vorige woning.