Van wie is nou dit stukje grond vroeg mevrouw Rasmussen zich af

Hier laat de buurman van mevrouw Rasmussen zien waar het hem om gaat. Sjaak Klompenhouwer van Gemeentewerken en opbouwwerker Rieks Westrik hoorden na de schouw zijn verhaal aan ter plekke aan.
De bewoners hebben vorig jaar zelf de snoeischaar gepakt, maar vragen zich af of dat wel de bedoeling is. De deelgemeente liet hen weten dat de Vereniging van Eigenaren het onderhoud zou moeten doen. Het is geen openbaar groen. Waar die vereniging dan te vinden is, is de volgende puzzel. Individuele kopers in een flat, die wel lid zijn van zo’n vereniging, weten vaak ook niet hoe de vork nou precies in de steel zit.
De afspraak is gemaakt om eens met elkaar om tafel te gaan en een plan van aanpak te maken.