Veel belangstelling voor informatie sloop/nieuwbouw

Piet Huiskens van bureau De Werkplaats leidde ook de tweede reeks bijeenkomsten. Er zouden er net als de week ervoor 4 plaatsvinden, maar 6 uur ‘s middag bleek opnieuw een kritiek tijdstip. Dus werden de bezoekers voor die presentatie gevraagd om te blijven tot 7 uur. 60 mensen zaten er om 4 uur onder het gehoor van de presentatie en er volgden in de biede sessies erna luisterden nog eens 75 bewoners.
Opnieuw gaf Duco de Bruijn uitleg over Pendrecht Zet Door, dat verantwoordelijk is voor een groot aantal maatregelen (een stuk of 80).
Nico Ros, de procesmanager van de Nieuwe Unie, liet via een fraaie luchtfoto zien hoe mooi Pendrecht tussen de Drechterweiden en het Zuiderpark ligt. Verder benadrukte hij dat Pendrecht wanneer je inzoomed op de wijk toe is aan een grote opknapbeurt. Er komt volgens hem een mix van koop- en huurwoningen en men gaat vooral mikken op gezinnen, 55+ers en kleine huishoudens. De Nieuwe Unie wil naast de bewoners die in Pendrecht willen blijven wonen, nieuwe bewoners als het ware verlokken om hier te komen wonen.
Nico Ros noemde deze bijeenkomsten een Kick Off. Er zullen meer gesprekken komen met de bewoners. Per straat en per woningblok was in kleur aangegeven wanneer de verhuurstop in dit deel van de wijk ingaat. Een kaartje is terug te vinden bij het algemene nieuws op deze site.
Valckensteyn krijgt volgens Nico Ros speciale aandacht. De exploitatie duurt tot 2011. Er zullen binnenkort studies plaatsvinden over een goede aanpak. “De mensen daar verdienen onze aandacht”, aldus Ros.
Naast sloop en nieuwbouw zullen de eengezinswoningen in de Sliedrechtstraat ook een opknapbeurt krijgen.
Het gaat om een gigantische operatie, die meer dan 100 miljoen euro gaat kosten. In een gesprekje met Piet Huiskens maakte Nico Ros duidelijk, dat mensen niet kunnen terugkeren precies op dezelfde plek waar ze nu wonen, maar wel elders in de wijk en als het even kan in de directe buurt. Daarom is er een fasering bedacht in de hele operatie, en daar zal de komende jaren veel over gesproken gaan worden tussen bewoners en de Nieuwe Unie.

Joop Stobbe bracht daarna het herhuisvestingsproces in beeld . Er was op de bijeenkomst een folder waarin alles is terug te lezen.
Hüseyin Kalyoncu, de beheercoördinator van de deelgemeente Charlois, vertelde daarna net als op de bijeenkomst over de Tiengemetenbuurt, dat er meer aandacht en een extra ploeg komt om het beheer te intensiveren. Hij liet zien dat er speelplekken in de buurt bijgekomen waren. Ook gaat men wat doen aan de rotebcontainers en gaan de stelconplaten waar de vorige cocons op stonden weg. Er wordt drainage aangelegd onder de hondenuitlaatplek bij het Biezelingeplein.
Hij zei ook dat verlichtingsniveau in de buurt tijdens de sloop/nieuwbouw wordt gehandhaafd.
Voor de Nieuwe Unie is er ook een beheercoördinator, namelijk Harry de Boer, hij wordt door de woningcorporatie de wijkregisseur genoemd.
Klaas Notenboom was de volgende spreker en is voor de deelgemeente verantwoordelijk voor de veiligheid in de wijk. Hij benadrukte dat veiligheid een gevoel is. Veilig heeft alles met schoon en heel te maken. “U woont in de buurt en ik wil u oproepen: blijf uw oren en ogen open houden en bel de nummers en instellingen, want u blijft voor ons een belangrijke schakel”, was zijn devies.
Arno van der Laan was de laatste spreker in de presentatie. Hij ondersteunt de BOP en de bewoners. Hij hoort graag reactie van bewoners en riep mensen op reacties op de plannen te geven.