Veel bezoekers in Ramadantent

Er onstond aan de verschillende tafels een levendig debat. Er was natuurlijk ook een muzikant en na afloop werd even stil gestaan bij mensen, die het minder getroffen hebben dan de aanwezigen in de tent en werd er kort verslag uitgebracht van de verschillende tafels.

Dat waren vaak dankwoorden van mensen, die er erg blij mee waren uitgenodgd te zijn door de Stichting Akyazili. Onder hen was Bert Cremers, fraktievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Er werd ook door een bezoeker verteld hoe hij tot de Islam gekomen was. Hij dat dat op zo’n manier dat je vaak moest denken aan de andere groep, die wel eens met dezelfde tent op het Zuidplein staat en ook veel getuigenissen doet.

Alle sprekers werden met een warm applaus bedankt.