Verbod op schotelantennes

De Nieuwe Unie heeft op 1 juli 2004 een verbod op schotelantennes ingevoerd. Dit verbod geldt voor alle huurders, met uitzondering van hen die in het verleden schriftelijke toestemming hebben gekregen om een schotel te plaatsen.

Het schotelverbod is ingevoerd omdat schotelantennes vaak schade of lekkage aan de woningen veroorzaken. Daarnaast ontsieren de schotels gevels en het straatbeeld, wat de leefbaarheid in wijken niet ten goede komt. Om toch de gewenste informatie te ontvangen kan men gebruik maken van kranten, tijdschriften, internet, digitale tv of zelfs tv via internet. Op dit moment zijn er via internet al tv-zenders uit vele landen te ontvangen (zie bv. http://nl.wwitv.com). Onlangs heeft de Nieuwe Unie twee procedures gevoerd tegen huurders die (zonder toestemming) een schotelantenne hadden hangen. Deze procedures hebben ertoe geleid dat de schotels zijn verwijderd en de huurders de proceskosten hebben moeten betalen.