Verboden toegang voor onbevoegden

Onbevoegd?

Begin januari werden deze wonderlijke bordjes geplaatst naast de ingang van de flat. Veel bewoners dachten dat zij hier niet meer mochten komen. Niets is minder waar!!
Het grasveld is juist van u! In de servicekosten betalen bewoners van de flat en de bewoners van de nieuwbouw mee aan deze gemeenschappelijke tuin. De bedoeling van de bordjes is om mensen die hier niet wonen te laten weten dat ze er niet welkom zijn.

Dit schrijft Bij ons op de galerij, nieuws van Mensen Maken de Stad aan de Oldegaarde 520-546, op 6 febrauri 2006