Vergadering van de Kortgeneflat

Alle stoelen waren bezet.

‘Moet je nou eens gaan kijken!’, riep Bien Hofamn uit, ‘als de flat onbewoonbaar wordt, kunnen ze met z’n allen hier komen wonen. Ze zijn er allemaal!’

Maar of de huurders en eigenaren dat zelf ook vinden?

Soms ging het er heet aan toe. Er viel dan ook het één en ander te bespreken.

Gebruikelijk waren de huurders in de meederheid en kregen zij commentaar dat hun inzet te wensen over liet.

Nu liggen de zaken een beetje anders. De eigenaren zijn in de meerderheid, maar zijn niet allemaal even scheutig als het om de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren gaat.

En dan krijg je achterstallig onderhoud en dergelijke. En worden sommige klachten niet meteen afgehandeld.

Maar gelachen werd er ook en de vergadering leverde op wat het bestuur ervan had verwacht, dus ……