verhuurstop voor 112 woningen

In dit deel van de Middelharnisstraat worden de portiekflats samengevoegd. Na de samenvoeging ontstaan er grotere woningen, die vervolgens aan nieuwe bewoners te koop zullen worden aangeboden.
De zaal zat vol met belangstellende bewoners. Hester Verbeek opende de bijeenkomst en gaf in grote lijnen weer wat de mensen te wachten stond. Ger Houben vertelde vervolgens wat er ging gebeuren rond de herstructurering in Pendrecht en in de Middelharnisstraat in het bijzonder. “De uitverhuizing gaat nu beginnen en begin 2005 zal de aannemer met de samenvoeging gaan beginnen. Er wordt in het gedeelte waar u woont niet gesloopt”, aldus Ger Houben. Als laatste voerde Denise Hanenberg het woord. Zij gaat alle bewoners bezoeken en inventariseert hun woonwensen. Denise schetste in grove lijnen de mogelijkheden, die er voor de bewoners zijn.
Na een korte pauze werden de schriftelijk ingediende vragen beantwoord. Van de gelegenheid om verdere vragen te stellen werd weinig gebruik gemaakt. Wat er misschien op wijst dat de meeste mensen instemmen met de voornemens van de Nieuwe Unie. Na de grootscheepse informatiebijeenkomsten van juni en november 2002 was dit een eerste stap om de 1200 woningen in Pendrecht Zuid aan te gaan pakken.