Verteltassen project op de Beatrix gestart

Na een jaar hard werken werd dinsdagmorgen 7 oktober de eerste serie verteltassen van de Beatrixschool de wereld ingestuurd. Dat gebeurde door de juffrouw Joke Verschoor, die de eerste tas overhandigde aan de directeur van de school Mirjam Mels. In de ouderkamer zaten ook de moeders die gaan registreren en een aantal moeders die mee gaan doen aan het project.
Juffrouw Joke Verschoor vertelde in de ouderkamer over de verteltassen. Er was koffie en beschuit met muisjes. Er stond een hele rij fraaie stoffen tassen. Daarin zaten boeken, maar ook speelgoed en knuffels. De tas kan een week geleend worden en het is de bedoeling dat kinderen voorgelezen worden of zelf lezen en spelen met het speelgoed uit de tas.

Verteltassen

De start was niet voor niks in de Kinderboekenweek: het uitlenen van verteltassen aan de leerlingen van de nul-groepen Hompeltje en Pompeltje.
Verteltassen zijn stoffen tassen met daarin een prentenboek, daaraan gekoppelde informatieve boekjes, een cd, diverse spelletjes en (in veel gevallen) een knuffel.
Thuis kunnen ouders met hun kind de boekjes lezen, erover praten en de spelletjes doen.
In de ouderkamer is het afgelopen jaar hard gewerkt om verteltassen te maken, te versieren en te vullen.

Het is de bedoeling, dat er nog veel tassen zullen volgen en dat ook de kleutergroepen aan het project zullen gaan meedoen.

De eerste tas ging dus naar de directeur van de Beatrixschool Mirjam Mels. Die was erg blij met het cadeau en kuste als blijk van haar dankbaar en uit bewondering voor de collega’s van het project juffrouw Joke op beide wangen.

Op tafel lag een inschrijfformulier, waarop ouders hun kind of kinderen op konden geven voor het afnemen van een verteltas. Op het formulier stonden een aantal regels:

* de tas wordt voor de duur van een week geleend
* dinsdag morgen of middag terugbrengen
* er wordt voorzichtig met de tas omgegaan
* wanneer iets kwijt of kapot is melden
* eventuele vervangingskosten worden berekend

Verteltassen maken

In de ouderkamer zijn ouders en begeleiders elke dinsdag bezig met het maken van nieuwe verteltassen.

Het is de bedoeling dat de ouders deze tassen straks kunnen “lenen”.

Ouders werden opgeroepen om als ze de tassen ook zo leuk vinden. Op dinsdag naar de ouderkamer te komen.

Tanja Tol schreef haar tweeling meteen in voor het project. Zij vond het een heel goed plan. Haar kinderen gaan niet altijd zachtzinnig om met hun speelgoed. Maar met de spulletjes uit deze tas zal dat volgens haar anders gaan. Er zijn tenslotte afspraken over gemaakt. Het speelgoed en de boekjes zijn niet van je zelf.