Vervanging verlichting Oldegaarde

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van de Oldegaarde en de Slinge.

Zo schreef de Werfmanager Charlois mevouw Groenweg.

Geachte, mevrouw, heer,

Vanaf maandag 20 februari t/m donderdag 8 maart 2012 voert Gemeentewerken tussen 09:00 en 16.00 uur werkzaamheden uit aan de openbare verlichting op de Oldegaarde. Er zal gewerkt gaan worden in fases vanaf de Groene Kruisweg richting de Vaanweg en weer terug. Het gaat hierbij in totaal om 10 fases waarin gewerkt gaat worden.

Fase 1 :20 februari waarin 10 lichtmasten vervangen zullen worden.
Fase 2: 21 februari 20 lichtmasten.
Fase 3: 23 februari 9 lichtmasten.
Fase 4: 24 t/m 28 februari 29 lichtmasten.
Fase 5: 29 februari t/m 1 maart 17 lichtmasten.
Fase 6: 2 t/m 5 maart 17 lichtmasten.
Fase 7: 6, 7, en 8 maart 29 lichtmasten.
Fase 8: 9 maart 9 lichtmasten.
Fase 9: 12 + 13 maart 20 lichtmasten.
Fase 10:14 maart 10 lichtmasten.

Gedurende de werkzaamheden zijn telkens delen van de Oldegaarde voor autoverkeer afgesloten.Hierboven kunt u zien tijdens welke fase welk deel van de Oldegaarde is afgesloten. Het verkeer zal omgeleid worden d.m.v. van verkeersborden.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk vertragen. In dat geval is het mogelijk dat het werk langer zal duren.

Informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de heer Van Nieuwenhuijsen. Hij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (06) 22962340.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)

mw. M.M.N. Groeneweg
Werfmanager Charlois