Volgens Vogelaar…

‘We moeten Antillianen niet allemaal over één kam scheren’ Daarmee begint Ella Vogelaar op haar website www.wweni.nl haar impressie van het bezoek op 7 mei aan de Zuidelijke Tuinsteden en Vreewijk.
Bijgaande foto prijkt op de site van haar bezoek aan Solange Delanoye in Pendrecht.
Zij vervolgt haar impressie met:

‘Mijn tweede bezoek aan Rotterdam was boeiend. Vooral de Rotterdamse mentaliteit en de gedrevenheid van de mensen vielen me weer op. Bijvoorbeeld in mijn gesprekken met Antillianen in Pendrecht. Zij maakten me duidelijk dat ze zich heel bewust zijn van een aantal serieuze probleemgevallen binnen hun gemeenschap, maar dat we uit moeten kijken dat we niet telkens de hele groep in een negatief daglicht zetten: 90 procent van de Antillianen is van goede wil en lijdt vaak onder het stigma van ‘de criminele Antilliaan’ ‘, aldus minister Vogelaar na haar bezoek aan de wijken Pendrecht, Zuidwijk en Vreewijk in Rotterdam op maandag 7 mei.

‘Verder was ik erg onder de indruk van het goede werk van de gezinscoaches en werd mij in de gesprekken met hen ook weer bevestigd dat we diverse regeltjes en financieringsstromen kritisch moeten herzien. Want waarom mag geld voor jeugdzorg nu bijvoorbeeld niet besteed worden aan gezinscoaches, en waarom krijgen scholen niet de ruimte om zelf hun naschoolse opvang te regelen?’

Essentieel belang
‘Op het eerste gezicht denk je in Pendrecht, goh wat een mooie groene wijk. Maar als je beter kijkt en de huizen bezoekt, begrijp je wel dat het echt noodzakelijk is dat er hier gerenoveerd en vernieuwd wordt. Want de huizen zijn erg klein en vaak in slechte staat. Daarbij maakten bewoners en corporaties me ook weer duidelijk dat je, om de mensen hier vast te houden, veel meer nodig hebt dan alleen verbeterde huizen. De voorzieningen in de buurt en de scholen zijn van essentieel belang. In Rotterdam wordt in de verschillende wijken van Zuid dan ook al keihard gewerkt aan Brede Scholen.
Met de onderwijzers van de Christophoor sprak ik over het brede programma wat ze de kinderen bieden, maar ook over hoe ze nog vaak worstelen met de regels die hun functioneren in de weg staan. Ze gaven aan over voldoende mensen en visie te beschikken om ook het naschoolse traject vanuit school op te tuigen, maar met de huidige regels moeten daar dan weer andere partijen bij worden betrokken. Ik kom het natuurlijk steeds tegen, maar daar moet echt wat aan gebeuren. Zij die het werk het beste kunnen doen, moeten hiertoe in staat worden gesteld. Niet alleen het Rijk maar ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol in, want die kan een aantal geldstromen slimmer inzetten.’

Persoonsgericht
‘Het deed me goed om uitgebreid te spreken met mensen van de Antilliaanse gemeenschap. Zij drukten me op het hart om deze bevolkingsgroep niet over één kam te scheren, maar een onderscheid te maken tussen de grote groep die welwillend is maar misschien nog niet kán meedoen, en de veel kleinere groep ontspoorden die niet mee wíl doen. Die laatste groep moet echt stevig aangepakt worden, de overigen moeten vooral ondersteund worden zodat ze meer kansen krijgen. Rotterdam werkt hier al op zeer intensieve wijze aan met de persoonsgerichte aanpak. Ik heb groot respect voor de gezinscoaches die daar een belangrijke rol in spelen. We moeten alles in het werk stellen om deze mensen, die voeling hebben met wat er achter de voordeur leeft, meer ruimte te geven om de koers van de inzet mede te bepalen. Ik begreep dat een gezinscoach nu bijvoorbeeld maximaal een jaar met een gezin kan meedraaien en dat die periode in de praktijk niet voor alle gezinnen toereikend is.’

Vertrouwen
‘Een zeer positief gesprek had ik met de mensen van Sportvereniging Antomium in Vreewijk. Zij zetten gratis de deuren van hun terrein en faciliteiten open voor jongeren in de buurt zodat ze zich kunnen ontspannen en de ruimte hebben. Opvallend was dat de jongeren veel vrijheid kregen op het terrein, maar dat dat niet leidde tot negatief gedrag. Integendeel, de jongeren gingen over het algemeen juist heel positief met de geboden kansen om. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om jongeren ook vertrouwen en mogelijkheden te bieden.’