Voorlichting over zichtbare schakels

Maandagavond 14 mei om 19:00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst in Buurthuis Oleander over de Zichtbare Schakels.
Uitnodiging
Voorlichtingsbijeenkomst voor netwerkers/organisaties en instellingen in Rotterdam Zuid over het werk van wijkverpleegkundigen, Zichtbare Schakels in Rotterdam
Het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit organiseert i.s.m Zichtbare Schakels Rotterdam een informatie/voorlichtingsbijeenkomst voor alle instellingen, (zelf)organisaties, religieuze organisaties en diensten in Rotterdam Zuid die iets kunnen betekenen voor hun achterbanen/of doelgroepen. De bijeenkomst gaat over het werk van de wijkverpleegkundige die gemakkelijk ingeschakeld kan worden bij vragen over gezondheid en zorg.
In Rotterdam zijn ca. vijftig wijkverpleegkundigen met een extra takenpakket actief: de Zichtbare Schakels. Zij zijn verspreid over ongeveer 30 Rotterdamse aandachtswijken waar bewoners vaker dan elders langdurige of meerdere problemen hebben met hun gezondheid. Als Zichtbare Schakel kan de wijkverpleegkundige direct helpen oplossingen te vinden bij vragen over gezondheid, zorg , wonen en welzijn. Ze kan zonder eerst een indicatie af te moeten wachten op huisbezoek gaan. De wijkverpleegkundige wil zorg gemakkelijk toegankelijk maken voor iedereen die dat nodig heeft. Ze is een verbindende schakel tussen bewoners, professionals en vrijwilligers in de wijk. Voor meer informatie zie www.zichtbareschakelsrotterdam.nl
De organisaties kunnen middels het houden van een bijeenkomst waar de wijkverpleegkundige van het project Zichtbare Schakels in Rotterdam uitleg komt geven over hun doelstelling, werkwijze en inzet in de Rotterdamse wijken hun doelgroep of achterban informeren.

Datum: 14 mei 2012
Tijd: 18.30 uur inloop
Start programma: 19.00 uur
Locatie: Buurthuis Oleander
Adres: Oleanderplein 43 3073 JX Rotterdam (wijk Bloemhoef)

Voor informatie kunt u bij:
Dhr. S. Tas of Dhr. M. Laziz
T : 010-3031020
E: info@diversiteitrotterdam.nl
Marjan Hoeijmakers (projectmanager Zichtbare Schakels)
T: 0683696128

N.B.: we zouden het zeer op prijs stellen als u zich kunt aanmelden of u wel komt.