Vrijheid? Pendrecht geeft om Vrijheid!

Donderdag 22 maart 2012 vinden er 2 Informatiebijeenkomsten plaats over het Detentiecentrum Vreemdelingen bij Rotterdam The Hague Airport. ‘s Middags in De Passage en ‘s avonds in Servicepunt Charlois Zuid.
Op initiatief van de Diaconiegroep van de Sint bavokerk organiseert Vitaal Pendrecht 2 Informatiebijeenkomsten over hun wake bij het Detentiecentrum Rotterdam bij Rotterdam The Hague Airport.

Iedere eerste zondag van de maand houdt een groep Rotterdammers een wake bij dat centrum.

Het gebeurde op zondag 4 maart voor de 83ste keer.

Het regende en toch waren er zo’n 40 deelnemers aan de wake.

Er waren korte toespraken.

Van een arts uit de Pauluskerk over wat hij tegenkwam met uitgeprocedeerde asielzoekers. En van een ander die een aantal slachtoffers van mensen, die op zoek gingen naar een nieuw bestaan in een naar hun idee betere wereld en daarbij hopeloos om het leven kwamen. Dat zijn er iedere maand velen.

En er werd gezongen op de wijs van Van Beethoven’s: Alle Menschen werden Brüder, een variant in het Nederlands: Alle Mensen, Zusters, Broeders

Donderdag 22 maart wordt er stilgestaan bij het lot van de mensen, die in het Dententiecentrum Rotterdam zitten.

Er wordt ook nagedacht over wat er vanuit Pendrecht gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat zij zich niet aan hun lot over gelaten voelen.

Het affiche en de titel zijn geïnspireerd door de actie onlangs van Amnesty International. Er is met goedkeuring van Amnesty gebruik gemaakt van hun affiche, dat hing op de abri voopr de Sint Bavokerk. En ook de titel van de dag is ingegeven door Amnesty: de oproep Geef om Vrijheid is omgezet in: Pendrecht geeft om Vrijheid.