VvE 010 is er voor de kleine verenigingen van eigenaren

Persbericht
Rotterdam, 15 juni 2010, VVE-010

VvE-beheer speciaal voor kleine VvE’s
Vanaf nu kunnen Rotterdamse appartementseigenaren bij VVE-010 terecht voor het beheer van hun appartementencomplex.VVE-010 richt zich – als één van de weinigen – speciaal op de kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

VVE-010 helpt kleine VvE’s (tot 25 appartementen) bij het administratieve, financiële en onderhoudstechnische beheer van hun gebouw. En als de VvE nog slaapt, helpt VVE-010 die te activeren. Er wordt gezorgd voor goede verzekeringen (denk aan de opstalverzekering), inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening. Samen wordt er gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. In een meerjaren onderhoudsplanning worden afspraken gemaakt over het toekomstige onderhoud van het gebouw.

Structureel onderhoud
VVE-010 stimuleert kleine VvE’s om het onderhoud van hun gebouw structureel aan te pakken. Veel VvE’s zijn nog niet (voldoende) actief. Met als gevolg dat er achterstallig onderhoud is, met name in de oude stadswijken. Particuliere appartementseigenaren hebben vaak weinig ervaring met het onderhouden van gebouwen. Dit vraagt om goede begeleiding van een VvE-beheerder. VVE-010 hoopt dat ook andere VvE-beheerders zich meer gaan richten op structureel onderhoud door kleine VvE’s. Want goed onderhouden appartementencomplexen hebben niet alleen een positief effect op de eigenaren, maar ook op de straat, de wijk en de rest van de stad.

Over VVE-010
VVE-010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Com∙wonen, Woonbron en Woonstad Rotterdam. Zij willen de kwaliteit van wonen en leven in Rotterdam verbeteren. Om onderhoudsachterstanden aan te pakken en in de toekomst te voorkomen, richtten zij in 2009 VVE-010 op: dé serviceorganisatie voor de kleine VvE’s in Rotterdam.

VVE-010 is gevestigd op Pleinweg 218d-222 in Rotterdam en geopend op werkdagen van 9:00u tot 17:00u. Het telefoonnummer is (010) 423 79 79. Daarnaast is ook veel informatie te vinden op de website www.vve010.nl.