VvE college in Pendrecht Museum

In het Pendrecht Museum is er op donderdag 28 februari een college van de Verenigingen van Eigenaren in Pendrecht.

Op het programmam staan de ontwikkelingen rond zonnencollectoren op de complexen van eigenaren in Pendrecht.

Iedereen is welkom!