VvE en eigenaren college

Donderdag 6 februari is de volgende bijeenkomst voor VvE-besturen en eigenaren bewoners in de wijk. De wijk wordt op verschillende plaatsen grondig opgeknapt en ook eigenaren willen daar hun steentje aan bijdragen door hun eigendom op peil te houden. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en is om 21:00 uur afgelopen.
Eigenaren willen niet achterblijven bij de vernieuwing van Pendrecht.

Daarover hebben ze al diverse keren de koppen bij elkaar gestoken.

Eerst gebeurde dat met bestuurders van Verenigingen van Eigenaren, maar inmiddels zijn ook andere bewoners-eigenaren die niet verenigd zijn in een zogenaamde VvE erbij betrokken.

Hun idee is niet achter te blijven bij de grootscheepse opknapbeurt die Pendrecht ondergaat en met elkaar te bekijken welke besparende maatregelen je met elkaar kunt treffen. Bijvoorbeeld gebruik maken van zonne-energie is zo’n punt.

De bijeenkomst is in het Pendrecht Museum en begint om 19:00 uur en is ook steevast om 21:00 uur afgelopen. Nooit te lang praten, maar vooral doen is het devies van de eigenaren.

Geïnteresseerd? Kom gewoon langs donderdagavond 6 februari om 19:00 uur in het Pendrecht Museum aan Plein 1953 nummer 57.