Waar komt de naam Oldegaarde vandaan?

De straatnaam Oldegaarde is vastgesteld op 15 september 1950 en vindt zijn oorsprong in Zuidwijk. Net als de Slinge is de Oldegaarde doorgetrokken naar Pendrecht; de namen zijn dus afkomstig uit Zuidwijk en hebben daarom niets te maken met de watersnood van 1953 die de straatnamen in Pendrecht heeft bepaald.
De Oldegaarde is vernoemd naar de havezate Oldengaerde bij Dwingeloo in Drente. Om de naam als straatnaam wat moderner te laten klinken is het verbasterd tot Oldegaarde.

De geschiedenis van het huis Oldengaerde gaat terug naar 1420, toen een zekere Reynolt van Echten er een rechthoekig huis liet bouwen, aan drie kanten omringd door een gracht. De familie van Echten heeft in het Drentse bestuur een voorname rol gespeeld. Eeuwen lang bleef het huis in het bezit van deze familie.

Het huis Oldengaerde kwam in 1713 in handen van Cornelis van Dongen. In 1717 liet hij een grote verbouwing uitvoeren waarbij het huis zijn huidige vorm kreeg. In de voorgevel van Oldengaerde bevinden zich twee stenen, waarop “Anno” en “1717” staat. De tuinen werden veranderd naar de laatste mode uit Frankrijk van het aanleggen van tuinen, waarbij de symmetrie een onmisbaar element is.

Na enige verschillende eigenaren werd in 1808 jonkheer Aalt Willem van Holthe bezitter. In een aankondiging van de publieke veiling van Oldengaerde, gehouden op 14 juni van dat jaar, lezen we dat het huis dertien à veertien “proper behangen” kamers en kabinetten telde, een grote keuken, kelders “en verdere offices”, twee grote schuren waarin stallingen voor paarden en vee, een koetshuis, een washuis, een knechtenkamer en een hovenierswoning.

Door vererving is het huis tot op de dag van vandaag in het bezit van deze familie gebleven; de havezate en omringende landen zijn thans in eigendom van vier dochters van wijlen mevrouw I.E.C. Willinge-Westra van Holthe. Het huis en de tuinen zijn sinds 2004 Rijksmonument.