Waarom glas en papier niet in de vuilnisbak horen?

Uw huishoudelijk afval wordt verbrand in de afvalenergiecentrales. Alles wat we nogmaals kunnen gebruiken, hoeft niet de vlammen in. Hergebruik is beter voor het milieu én het bespaart kosten om materialen zoals glas en papier opnieuw te gebruiken. Voor het maken van nieuwe producten zijn immers minder grondstoffen nodig.
Uw huishoudelijk afval wordt verbrand in de afvalenergiecentrales. Alles wat we nogmaals kunnen gebruiken, hoeft niet de vlammen in. Hergebruik is beter voor het milieu én het bespaart kosten om materialen zoals glas en papier opnieuw te gebruiken. Voor het maken van nieuwe producten zijn immers minder grondstoffen nodig.

De gemeente streeft ernaar om het scheiden van afval zo gemakkelijk mogelijk te maken. Door heel Rotterdam en op korte afstand van uw huis staan containers speciaal voor glas, papier en textiel. Weet u niet waar de containers zich bevinden? Kijk op www.rotterdam.nl/afval voor een overzicht.

Nieuw leven
Het lijkt misschien dat alle afval op een grote hoop wordt gegooid, het tegendeel is waar. U kunt er vanuit gaan dat het afval dat u gescheiden inlevert een nieuw leven krijgt.
Enkele voorbeelden:
■ Oud glas wordt weer nieuw glas (glas is bijna onbeperkt recyclebaar).
■ Oud papier wordt nieuw papier of karton. Het is ongeveer achtmaal te recyclen tot nieuw papier.
■ Snoeiafval wordt compost of brandstof voor een biomassa-energiecentrale.
■ Elektrische apparaten worden weer grondstof (metaal, kunststof, et cetera).
■ Hout dient weer als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe spaanplaat en laminaat of als brandstof voor een biomassa-energiecentrale.
■ Grof huishoudelijk afval dat thuis wordt opgehaald wordt nagescheiden in hout, metalen, puin, zeefzand (wordt weer nieuw zand), energiepellets (brandstof voor bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties in Scandinavië of de cementindustrie) en een deel restafval.
■ De textiel-containers worden beheerd door het Leger des Heils, KICI Kledinginzameling en Stichting Humana. Deze liefdadigheidsinstellingen sorteren het textiel, dat voor een deel
wordt verkocht aan handelaren. Met de opbrengst steunen ze de noodhulp en ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. Een deel van de ingezamelde kleding gaat voor verkoop naar de Piekfijn-kringloopwinkels.

In Rotterdam staan 625 glascontainers, 754 papiercontainers en 4784 restafvalcontainers.