Waarom is er voor ons niets te doen?’

Waarom is er voor ons niets te doen?’ klaagden een aantal jongeren bij de wijkwinkel, ‘als je muzikaal bent is er de brassband maar verder kun je alleen maar hangen op de straat’. Naast de wens om activiteiten en een buurthuis was er ook een hele praktische: ‘er staan goals in een soort waterpolo-veld aan de Rilland Bathstraat en op het verharde veldje staan basketbalpalen, daar zouden die goals moeten staan’. In het dagelijks beheeroverleg van deelgemeente en bewoners werd er over zoiets simpels toch nog behoorlijk ingewikkeld gedaan. Het zou niet voldoen aan de veiligheids eisen vonden de ambtenaren en de aanwezige bewoners waren van mening dat een paar jassen neergelegd ook prima als goal zouden kunnen dienen. De jongeren namen alle bezwaren voor kennisgeving aan en op zaterdagmiddag pakten ze de goals op en zetten ze op de bestemde plaats. Daar was de deelgemeente, in eerste instantie,niet zo blij mee maar in een goed gesprek is alles uitgepraat.Onder leiding van TOS komt er een plan om het speelveld te verbeteren. Hekken, voor de afvallende bal, vormen daarbij een belangrijk onderdeel. De goals kunnen voorlopig nog even blijven staan en de jongeren hebben toegezegd hun werkkracht in te zetten om de kosten van de verbeteringen in de hand te houden. Deze winter kunnen de jongeren ook op dinsdagavond terecht op de gymzaal aan de Krabbendijkestraat. Ze zijn op hun wenken bediend.