Waarvoor stemden de kinderen?

Op 7 maart stond er in de gymzaal aan de Krabbendijksetraat een speciale stembus voor kinderen van groep 8 van de basisscholen. De uitslag van de stemming is inmiddels bekend.
De foto is genomen in de gymzaal. Misgana Gebresilassi toont het biljet, waarmee de kinderen konden kiezen voor hun wijk. Misgana is door de Beatrixschool afgvaardigd naar de kinderraad.

Misschien gaat de uitslag een rol spelen in de vergadering van de Kinderdeelraad 2006.
De kinderen bleken 57 stembiljetten ingeleverd te hebben. Zij konden meerdere mogelijkheden aankruisen.
42 meer speelgelegenheid
26 meer mogelijkheden voor sport
31 schoon milieu en geen vervuiling
35 kermis in de wijk
34 meer veiligheid
38 geen diefstal in woningen en op straat
34 respect voor elkaar
6 meer basketbalvelden in de wijk
14 meer herrie in de wijk
15 mooiere tuintjes