Wapenschilden terug in Charlois

Wapenschilden terug in Charlois

Vrijdag 5 november 2010 – Oude Kerk Charlois – 16.00- 18.00 uur

Honderd jaar lang, als in een sprookje, rustten Charloise wapenschilden uit de 18e eeuw in het depot van het Historisch Museum Rotterdam.

Tot op de dag, dat de deelgemeente Charlois het initiatief nam om deze wapenschilden opnieuw tot leven te wekken. De rijkversierde schilden

dragen de namen van belangrijke bestuurders en kerkmeesters van het historische dorp Charlois.

Samen met het bestuur van de Oude Kerk Charlois, de Stichting Historisch Charlois en het Historisch Museum Rotterdam zette de deelgemeente

zich in voor de terugkeer van deze fraaie wapenschilden op de oorspronkelijke bestemming; de Oude – of St.Clemenskerk in Oud-Charlois.

Hiertoe zijn de wapenborden grondig gerestaureerd en in oude glorie hersteld.

De feestelijke onthulling vindt plaats op:

Vrijdag 5 november om 16.00 uur

in de Oude Kerk, Charloise Kerksingel 35 te Rotterdam.

De Stichting Historisch Charlois heeft de families en nazaten van de namen op de wapenschilden achterhaald. Enkele namen komen nog altijd voor in straatnamen van Charlois: Westduel, Barendregt, Wuyster, Boel, Den Hertig en De Man. Ook de namen Kleijne, Eenhoorn, Oosthoek en Hooreweg prijken op de wapenborden. Tijdens de plechtigheid zijn dragers van deze familienamen aanwezig.