Wateroverlast in kaart gebracht

Op het braakliggende terrein waar de Melissantstraat en de Slinge elkaar kruisen en op het binnenterrein achter de flat op de hoek van de Kerkwervesingel en de Slinge (naast het Turks Huis) is op bijgaande foto’s goed te zien dat er grote plassen ontstaan. Er zijn veel meer van die plekken in de wijk. Het beheer van die locaties is in verschillende handen.
In de vergaderruimte van de Nieuwe Unie aan de Middelharnisstraat werd dinsdag 27 februari overlegd door een vertegenwoordigers van een aantal beheerders. Er zijn op verschillende plaatsen in de wijk al pompen gezet om het grondwater op peil te houden. Een belangrijke constatering was dat op sommige plaatsen het oppervlaktewater blijft staan en niet doorsijpelt naar het grondwater. Daar is sprake van op bijgaande foto’s. Ook verweerde riolering geeft op diverse plekken in de wijk overlastproblemen. In het overleg werden al die plekken zorgvuldig in kaart gebracht.
De Nieuwe Unie heeft bewoners die overlast hebben geïnformeerd. Er wordt nu hard gewerkt aan oplossingen. Zodra die er zijn komt er meer nieuws vanuit de verschillende beheerders. Eenvoudig is het oplossen van het probleem niet. Wroeten in de grond en dat is wat er met de bouwactiviteiten gebeurt veroorzaakt uit balans raken van de waterhuishouding in de wijk. Zelfs het weghalen van bomen kan van invloed zijn. Maar als alles goed in kaart gebracht is, kan er aan een afdoende oplossing gewerkt worden.