Weinig belangstelling voor deelgemeenten

Coen Veldhoen scande twee berichtjes uit het RD van 4 december. Het ene ging over de nieuwe bestuursstructuur van Rotterdam en het andere over waar mensen in buurt zelf mee bezig zijn.
Twee berichtjes, die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar gemeen hebben. Coen Veldhoen scande ze en stuurde ze onder andere aan de redactie van de site.

Het eerste berichtje gaat over de peiling die de gemeente onder Rotterdammers hield over de nieuwe bestuursstructuur of ze voor een gebiedsbestuur zijn met meerdere vertegenwoordigers of dat ze voor een vertegenwoordiger uit iedere wijk zijn, die als een soort belangenbehartiger te werk zal gaan. Het bericht spreekt over een lage opkomst. Lage opkomst? Ze bedoelen waarschijnlijk dat de respons aan de lage kant was.
Nou spreekt het bericht over 500.000 mensen die aangeschreven zijn. Wie zijn dat allemaal? Dat is een hoog getal. Er waren 25.000 reacties. de ene vindt dat weinig en de ander spreekt over nog behoorlijk wat voor zulke taaie kost.
Taaie kost? Zo taai lijkt dat allemaal niet. Wie zal zich om zo’n onderwerp druk maken?

Overigens de meeste, zij het kleine meerderheid van die 25.000 waren voor zo’n gebiedsbestuur. Maar ja wat zegt dat? De gemeenteraad moet zelf de knoop doorhakken. De regering wilde af van de extra bestuurslaag. Het idee was je kan flink bezuinigen op al die bestuurders.

Dan het andere bericht. In de Essenburg-buurt doet men extra inkopen. Iets extra’s kopen voor de mensen, die daar geen geld voor hebben. Dat is misschien iets waar mensen in deze tijd meer mee bezig zijn, toch?