Welk speeltoestel zou jij willen?

Zaterdagmiddag 2 juli werd op het speelveld op de kruising van de Melissantstraat met de Herkingenstraat een bijeenkomst gehouden om te kiezen voor nieuwe speeltoestellen.
In een eerdere bericht geplaatst op 26 mei werd al verteld wat bewoners graag zouden willen als het om de speelplek bij het begin van de Melissantstraat en de Herkingenstraat gaat.

Cora Esin en Mimount zouden graag bruikbare speeltoestellen willen. Er staat nu spelmateriaal dat je eerder als kunstwerken zou aanmerken dan om er tot spelen aan te zetten. Zeker voor de kleinere kinderen is het niks. Die kunnen er immers niet eens bij.

Ilona Otter, de beheercoördinator, kende de wens van families en had bij de portefeuillehouder, Alaattin Erdal, navraag gedaan of er budget zou kunnen komen om de speelplek aantrekkelijker te maken. En dar budget kwam er.

Zaterdag 2 juli werd er een terras ingericht en kwamen er mappen van de Pendrecht Universiteit op tafel. In de mappen zat een groslijst van speeltoestellen, waaruit een keuze gemaakt kon worden. Om de kinderen niet alleen met pen, papier en stickertjes aan de slag te laten gaan, maar ook tot spelen aan te zetten spande Gerard Bakx touwen tussen de bomen waarop je goed je evenwicht kon testen.

Hamza uit de Melissantstraat was er vroeg bij en ook Mounir vermaakte zich uitstekend met het klautermateriaal.

Het zag er nog even naar uit naar er maar weinig belangstelling voor het speciale college van de Pendrecht Universiteit was. Maar toen er een van de pionnen als vuvuzela gebruikt werd en portefeuillehouder, Alaattin Erdal, zelf naar de bijeenkomst kwam groeide de belangstelling.

De oppervlakte van het speelveld en het budget werden ook in de beraadslagingen opgenomen en dat leidde ertoe dat de beheercoördinator uiteindelijk op pad ging met een wensenlijst, die ruime steun had.

Dat kwam neer op

* de hinkelbaan,
* de wipkip in de vorm van een paard
* het dubbele duikelrek,
* een schommel voor de grotere kinderen
* een schommel voor de kleinere kinderen
* een wip en
* een klim- glijbaan combinatie.

En nu hopen dat de speelplek er snel komt.

En passant wist Ilona Otter ook te vertellen dat er in de Herkingenstraat ter hoogte van de speelplek verkeersdrempels komen en dat er ook gezocht wordt naar een lage afzetting om de speelplek, zodat er ook van een veilige speelplek gesproken kan worden.