Wereld Voedseldag

Het Wijkgebouw de Middelburgt organiseert op 16 oktober een wereld maaltijd. Het is die dag wereldvoedseldag, dus dat komt mooi uit. Voor € 4,- kunt u mee genieten van deze maaltijd.
Wereldvoedseldfag bestaat vanaf 1979. Toen riep de Verenigde Naties deze dag uit tot een internationale dag van bezinning over de wereldvoedselsituatie. De productie van de wereld is voldoende om iedereen voldoende en gezond mee te laten eten, maar ….

Sinds 1981 worden er jaarlijks maaltijden georganiseerd. De Middelburgt doet daar ook aan mee.

Zorgt dat u erbij bent en geef u op via telefoonnumer 010 481 90 94. Of ga langs de balie op Plein 1953 nummer 191.