Wereldgebedsdag in Valckensteyn

De jaarlijkse Wereldgebedsdag werd gehouden op vrijdag 2 maart 2007. Het thema was: Onder de hoede van de Eeuwige. In Valckensteyn was er vrijdagmiddag een speciale dienst.
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie.
In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.

De viering voor 2 maart 2007 is voorbereid door vrouwen uit Paraguay. Ondanks de inspanningen van de regering in de laatste 10 jaar is de gezondheidszorg nog onderontwikkeld. De kindersterfte en het sterftecijfer van de moeders die overlijden tijdens de bevalling is hoog. Veel voorkomende ziektes zijn tuberculose en ondervoeding. (vooral bij kinderen).
Het Nederlands Comité heeft gekozen voor de volgend projecten:

1. The Salvation Army Tekokatu Medical Centre (Leger des Hails)Deze kliniek is nu ongeveer 5 jaar geopend en richt zich vooral op preventie door vaccinaties, het aanleren van persoonlijke hygiëne, seksuele voorlichting, boorteregeling en zorg voor vrouwen en kinderen. Wekelijks worden melk, granen en vitaminen uitgedeeld.

2. Covesap (Doopsgezinde Broederschap).
Deze organisatie helpt bij het opzetten van kleine landbouwcoöperaties. Vrouwen krijgen les in het conserveren van voedingsmiddelen en het aanleggen van een groentetuin.

3. Jeugdproject (Lilianefonds).
In samenwerking met locale contactpersonen wordt aan kinderen met een handicap, kleinschalige en persoonsgerichte hulp op maat gegeven.

Zie ook de website: www.wereldgebedsdag.nl

In Valckensteyn werd aandacht besteed aan wereldgebedsdag. Emmie Kortland, Lenie de Mey en Anne Assmann speelden er muziekstukken van onder andere Vivaldi op harp. Op het fotootje zingen de harpistes één van de liederen mee.