Werkgroep Zierikzeebuurt bestaat 12 1/2 jaar

Een leuke uitnodiging met daarin de doelstelling van de Werkgroep “Zierikzeebuurt”: Een bijdrage leveren aan een goed onderhouden, groene ‘kindvriendelijke’ leefbare en veilige wijk.

En daar doet de werkgroep al 12 1/2 jaar haar stinkende best voor.

Op woensdag 13 april 2011 willen ze dat graag met veel mensen vieren in de recreatiezaal van de flat Schouwen aan de Zierikzeestraat, Slinge 481.

Het jubileumfeest is van 19:00 tot 21:00 uur.

Er staat een aantal leuke verrassingen op het programma.

Voor nadere inlichtingen kunt u tercht bij J.F.C. van Peer, Dreischorstraat 55, 3086 PA Rotterdam of telefonisch 010 481 79 85 mobiel 06 11 46 32 38.

12 en een half jaar klinkt op zich al lang, maar hun geschiedenis grijpt nog verder terug en heeft alles te maken met de beginjaren van de wijk Pendrecht. De Zierikzeebuurt of zoals de buurt oorspronkelijk werd genoemd: ‘Pendrecht 1’ heeft erg veel te maken met de geschiedenis van de grootste woningcorporatie in de wijk: Woonstad Rotterdam, daarvoor de Nieuwe Unie en weer daarvoor Onze Woongemeenschap, kortweg OWG.

In 1954 werd de eerste steen gelegd voor de buurt en eigenlijk voor de hele wijk. Meijer Frenkel, nog niet zolang daarvoor verkozen tot penningmeester van de kersverse OWG, legde die steen. De woningcorporatie bestond trouwens ook nog maar net en bouwde haar eerste woningen in Pendrecht. Om precies te zijn op de hoek van de Oldegaarde en de Groene Kruisweg verrees Pendrecht 1. De pioniers van de wijk kwamen op die plek te wonen. Vanaf die tijd is er een bijzondere relatie geweest met de actieve bewoners. Zij waren lid van OWG en er was toen al medezeggenschap.

De Werkgroep Zierikzeebuurt is gehecht aan die relatie met de corporatie en met de wijk.

Op de foto zitten ze op uitnodiging van directeur Woonstad Rotterdam Zuid, Dennis Lausberg, aan tafel op het ss Rotterdam. Tussen alle bewonersvertegenwoordigers van Woonstad Rotterdam, die aan andere tafels als dank voor hun inzet door de corporatie getrakteerd wrden op een diner en bezichtiging van het mooiste schip van Rotterdam.

Ze rekenen op een grote belangstelling voor hun jubileumfeest op 13 april.

Van links naar rechts zien we: Elske Kuijper, Rineke de Graaf, Johan van Peer, Joke van Peer, Bep van Krimpen, Ans van de Wijdeven, Riet Ferdinandusse en Huib in ‘t Hout. De twee dames op de voorgrond zijn geen lid van de werkgroep, maar wonen wel in de Zierikzeebuurt en om precies te zijn in de noordelijke Dreischorflat. Ze zijn zussen en heeten Van Wijk.