Werkzaamheden aan Herkingenstraat

Mevrouw Groeneweg van Gemeentewerken schreef een brief aan de omwonenden van een deel van de Herkingenstraat. Van 3 januari tot en met 10 februari wordt er aan de straat gewerkt. En is de straat afgesloten.
Vanaf dinsdag 3 januari voert Gemeentewerken Rotterdam werkzaamheden uit in de Herkingenstraat vanaf de Sommelsdijkstraat tot de Kerkwervesingel.

De trottoirbanden en de kolken worden opnieuw gesteld

Ht voetpad wordt opnieuw betegeld

De straat inclusief het inritplateau worden opnieuw bestraat

De straat wordt afgesloten en er wordt aangegeven met borden hoe men het beste kan rijden.

Bij verhuizingen en dergelijke kan de straat toegankelijk gemaakt worden. Daarvoor moet men contact opnemen de uitvoerder Ruud Weststrate. Hij is op werkdagen van 7:00 tot 16:00 uur bereikbaar op 010 489 86 34.

Aldus de brief van december 2011 aan de bewoners in de omgeving van genoemd stuk straat.