Wijziging locaties cameratoezicht in Pendrecht

Aanstaande maandag 14 december vergadert de gebiedscommissie Charlois over het cameratoezicht in Pendrecht en Zuidwijk. Er ligt een voorstel voor het verplaatsen van twee camera’s van het plein voor metrostation Slinge naar de omgeving van Plein 1953 en een voorstel voor de aanvraag van cameratoezicht op de Slinge in Zuidwijk.

Aantal High Impact Crimes blijft erg hoog
Het aantal High Impact Crimes blijft in Pendrecht en Zuidwijk ondanks intensieve inzet van de politie erg hoog. De politie maakt zich onder andere zorgen over de jeugd. Verdachten worden steeds jonger en komen vrijwel allemaal uit de wijk zelf.

Binnen families zijn meerdere familieleden betrokken bij criminaliteit en volgen broers elkaar op. Jongere jongens in de wijk worden door oudere jongens onderwezen in criminaliteit. Inbraken en straatroof gebruikt men als opstapje naar ernstigere delicten. Zelfs met een enkelband breekt men in.

Vaak lijkt men ‘spontaan’ te werk te gaan in plaats van gericht. Ze komen elkaar tegen en besluiten dan ‘aan het werk’ te gaan. Jongeren staan niet meer op een bepaalde plaats maar spreken via socialmedia af op verschillende plekken en verplaatsen zich snel.

Bij preventief fouilleeracties worden regelmatig wapens gevonden. Winkeldiefstallen lopen steeds vaker uit op diefstal met bedreiging. Uit cijfers blijkt dit potentiële investeerders af te schrikken.

High Impact Crimes nader toegelicht
*Straatroven: de doelgroep weet goed waar de camera’s hangen en wacht tot buiten het bereik ervan om potentiële slachtoffers, opgepikt vanaf het metrostation, te beroven.
*Woninginbraken: men hanteert verschillende werkwijzen. Lukt openbreken niet, dan gooit men een steen door een ruit.
*Woningovervallen: soms weet/vermoedt men dat er ergens cash geld, sieraden of verdovende middelen zijn, maar soms lijkt een woningoverval ook ‘spontaan’ gepleegd te worden omdat de gelegenheid zich voordoet.
*Winkelovervallen en winkeldiefstallen: de winkeldieven zijn vaak zeer brutaal en agressief en ‘bekenden’ uit de wijk. Soms laten ondernemers de dieven lopen vanwege agressie of omdat de politie tijdelijk geen inzet kan doen.

Het cameragebied
De verplaatsing in Pendrecht betreft twee camera’s met de nummers C70 en C71. Deze camera’s rondom het metrostation Slinge zijn ooit geplaatst in verband met het toenmalige project van de methadonverstrekking. Omdat dit nu anders is geregeld, zouden deze camera’s in aanmerking komen voor verplaatsing, zodat de totale capaciteit in Pendrecht niet wordt veranderd. De camera’s zouden verplaatst moeten worden ten bate van een versteviging van het digitale toezicht op en rondom Plein 1953. Ook omdat daar de ‘doelgroep’ zich veelvuldig ophoudt. Ook in het kader van de overlast is dit wenselijk.

Voorstel is om de camera’s te verplaatsen naar:
1.Hoek Slinge/Baarlandhof, zodat er meer in het Baarlandhof gekeken kan worden en daarbij beter zicht ontstaat op Plein 1953.
2.De Krabbendijkestraat, zodat er zicht is in die straat op de bekende overlastlocaties.
(zie kaartje hiernaast)

In Zuidwijk is nu nog geen cameratoezicht. Het cameratoezicht zou zich hier alleen op de doorgaande wegen hoeven te richten en niet op de achterliggende straten, aangezien de kern van de problematiek zich hier afspeelt. De voorkeur gaat uit naar de omgeving van de Schammenkamp/Slinge.

In beginsel worden de camera’s geplaatst voor een periode van twee jaar.

Volledige notitie van het voorstel
Bekijk ook de volledige notitie van het voorstel. Daarin staat ook een lijst van 45 ernstige geweldsincidenten in Pendrecht en Zuidwijk sinds 1 januari 2014.

Vergadering gebiedscommissie Charlois
Datum: maandag 14 december
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Art Hotel, Mijnsherenlaan 9 (Maashaven)
De vergaderingen zijn openbaar.