Woonstad Rotterdam geeft huurders advies over energie

Energieadviseurs van WoonEnergie gaan huurders van Woonstad Rotterdam advies geven over zuinig omgaan met energie.
Energieadviseurs van WoonEnergie gaan huurders van Woonstad Rotterdam advies geven over zuinig omgaan met energie. Naar aanleiding van een geslaagde pilot in Rotterdam-Alexander komen dit jaar ook de wijken op Zuid aan de beurt.

EnergieTest
In Rotterdam-Alexander boden de energieadviseurs advies aan de deur bij de huurders met behulp van een EnergieTest. Deze test bestaat uit zeven vragen waarbij huurders kunnen aangeven in welke mate zij energiezuinig gedrag vertonen. In totaal heeft WoonEnergie 1716 huurders (51%) gesproken. Bij 661 huurders (39% van het aantal gesproken huurders) is de EnergieTest afgenomen, 485 huurders (28%) hebben zich als klant aangemeld bij WoonEnergie. Deze laatste groep huurders gaf een 7,8 als klanttevredenheidscijfer over de wijze van handelen van de adviseurs van WoonEnergie. Verder bleek dat de gemiddelde potentiële besparing per adres circa 170 euro per jaar is. Op verzoek van Woonstad gaat WoonEnergie in het najaar een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van de EnergieTest.

Vervolg project
Op basis van de positieve resultaten hebben beide partijen besloten de samenwerking voort te zetten. Dit betekent dat WoonEnergie voor Woonstad Rotterdam dit jaar ook in andere gebieden van Rotterdam huurders van energieadvies gaat voorzien. De wijken in Rotterdam-Zuid komen hierbij als eerste aan bod.

WoonEnergie
WoonEnergie is in 2002 ontstaan uit de samenwerking van woningcorporaties en Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, met als doel huurders energie te leveren tegen lage tarieven en daarmee lagere woonlasten te bewerkstelligen. Zo geeft WoonEnergie een Top 3 prijsgarantie, waardoor het tarief tot de drie voordeligste van Nederland behoort. WoonEnergie bedient ruim 70.000 huishoudens die huren bij circa honderd corporaties. Hiermee draagt de energieleverancier ook bij aan de besparings- en duurzaamheidsdoelstellingen van huurders en corporaties.

Woonstad Rotterdam
Woonstad Rotterdam blijft werken aan een kwalitatief, duurzame woningvoorraad die ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en betaalbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke afspraken op het gebied van energielabels en CO2-reductie. Woonstad Rotterdam heeft een duurzaamheidsprogramma opgetuigd waar de komende tien jaar 100 miljoen euro extra in geïnvesteerd wordt. Naast het verder verduurzamen van de Rotterdamse woningvoorraad zet Woonstad Rotterdam in op het stimuleren van bewoners om energie te besparen, met als uiteindelijk doel de woonlasten betaalbaar te houden.