Zon op Zuid ….. Ook voor de bewoners

Er gingen een behoorlijk aantal voorbereidende bijeenkomsten aan vooraf, maar dinsdag 14 oktober was het zover: de bewonersorganisaties lieten hun mening horen over de herstructurering van hun wijken. De organisaties van Hoogvliet, Pendrecht, Zuidwijk, Lombardijen en IJsselmonde hadden hun beste vertegenwoordigers gestuurd om de plannenmakers, uitvoerders en politici er op te wijzen, dat de herstructurering zonder hen op niks uitdraait. De belangrijkste stelling van de bewoners was, dat ze niet van plan zijn te wijken voor de plannen van wethouder Pastors, de deelgemeenten en de corporaties om uit hun wijk te moeten om plaats te maken voor duurdere woningen.
Begin dt jaar was er een manifestatie onder de titel: Zon op Zuid. De politici en corporaties zetten hun handtekening onder 7 afspraken. Arie van Neutigem was de enige bewonersvertegenwoordiger en maakte zich boos op zoveel machtsvertoon en eensgezindheid zonder dat er naar bewonersorganisaties was geluisterd of met bewoners was gesproken. “Daar moest iets aan gebeuren”, vond hij en hij was blij met de grote opkomst in de Hagenburgh, die overigens ook gesloopt gaat worden en wilde nu eens dat er goed naar de bewoners van die herstructureringswijken geluisterd werd. Die wonden er geen doekjes om. “Ik hoor alleen maar koop, koop en nog eens koop”, zei er één, “waar blijven de nieuwe woningen voor ons mensen, die al jaren in de wijk wonen en een smalle beurs hebben?”
Claudette de Agua Rosada liet het er ook na de bijeenkomst niet bij zitten. Ze was al via de videofilm aan bod gekomen en had haar kijk op Pendrecht gegeven en had het boekje dat bij de manifestatie hoorde overhandigd aan Pastors, de andere politici en de managers van de corporaties. Ze stevende resoluut op Marco Pastors af en vroeg hem: “Kunt u Pendrecht alsjeblieft een beetje veiliger voor mij en mijn kinderen maken? Ik kwam er 20 jaar geleden wonen en wil graag weer net als toen een fijne, gezellige en veilige wijk. zodat mijn kinderen met net zoveel plezier als ik in Pendrecht kunnen wonen.” De wethouder voelde zich zichtbaar wat ongemakkelijk door zo’n onbevangen vraag na een stortvloed van bewonersvragen in zijn richting tijdens het officiële gedeelte van de bijeenkomst, maar beloofde Claudette er alles aan te doen om de veiligheid in Pendrecht te verbeteren.
Haar indringende beroep op hem zal er in idere geval voor zorgen dat hij haar niet vergeet. Hij wist waar de Kerwervesingel was en kende de situatie. Volgend jaar komt er een hernieuwde ontmoeting van de verschillende partijen en de bewoners worden zeker bij het plannenmaken betrokken. Dus naast initiatiefnemer Van Neutigem waren er meer mensen, die terug konden kijken op een zinvolle bijeenkomst.