Zondamiddagconcert op een mooie 17e februari

Zondamiddag 17 februari, een schitterende winterdag, met een prachtig concert in de Open Hofkerk aan de Middelharnisstraat in Pendrecht. Uitvoerenden waren muziekstiudenten van CODARTS ROTTERDAMS CONSERVATORIUM: Annemarie Dür, altviool, Hugo Bakker, orgel, Wim Does, orgel en Jan Hoegee, orgel.
Om half drie zaten ze al klaar achter de tafel met daarop informatiemateriaal over alle concerten in het kader van Rotterdam Orgelstad. Nel van Dijk en Daan Verschoor inden de entreegelden. Er lag ook een cd met daarop de volledige Marcuspassie van Addie de Jong opgenomen op 25 maart 2007 in dezelfde Open Hofkerk door Piet van Rikxoort. De dubbel cd kost maar € 15.
Jan van Dijk, organist van de Open Hofkerk en organisator van de zondagmiddagconcerten, leidde het concert in. Op alles wordt gelet in de Open Hofkerk, want één van de muziekliefhebbers had een Rotterdam-pasjes bij het kassa-duo laten liggen. Van Dijk vond het een extra feestelijk dag vanwege het mooie weer. Dat is het overigens bijna altijd bij de zondagmiddagconcerten. Verder gaf hij een aantal correcties op het informatieve programmaboekje. Annemarie Dür speelt altviool en geen cello, zoals bij de Suite nr. 1, prélude van Johann Sebastian Bach stond aangekondigd. Als je je ogen dicht zou doen bij haar spel zou je overigens zweren dat er toch een cello klonk. Voor het ongeoefende oor is het verschil nauwelijks merkbaar.
En de Oostenrijkse speelde prachtig. Dat kwam verderop in het programma ook tot uitdrukking in haar vertolking van Caprice van B. Campagnoli (1751 – 1827) Dit stuk speelde zij net als de prélude van Bach alleen. In het programmaboekje stond abusievelijk ook organist Hugo Bakker vermeld.
Het concert werd geopend door Wim Does op het Vierdagorgel van de Open Hofkerk met fantasie en fuga in g moll BWV 542 van Johann Sebastian Bach.
Gevolgd door Concert in G dür van Bach’s tijdgenoot Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) gespeeld door Annemarie Dür en Hugo Bakker. Ademloos luisterde het publiek naar het samenspel van altviool en orgel. De Open Hofkerk blijkt voor dergelijke klanken een mooie akoestiek te herbergen.
Nog van voor Bach en Telemann is de muziek van Heinrich Scheidemann 1595 – 1663) Jan Hoegee bracht zijn Magnificat VI toni ten gehore. Vooral in het tweede deel klonk het orgel alsof kromhoorns uit een Middeleeuws fluitensemble aan het werk waren.
Annemarie Dür vertolkte vervolgens Bach’s Suite nr. 1, prélude.
Wim Does sloot het concert voor de pauze af met Concertpiece opus 52 a van Flor Peeters (1903 – 1986). Wim Does maakte het concert na de pauze niet meer mee . In Haarlem wachtte hem een volgend concert.
Na de pauze begon Annemarie Dür met Caprice van de Italiaanse violist Bartolomeo Campagnoli (1751 – 1827). Zoals op de foto rechts boven te zien is.
Jan Hoegee speelde vervolgens Bach’s Preludium en Fuga in a moll BWV 543.
Annemarie Dür en Hugo Bakker vertolkten daarna het adagio molto expressivo uit Concert in c moll van Johann Christan Bach en Henri Casadesus.
Tot slot klonk een compositie van de Zwitserse componist en organist Guy Bovet, geboren op 22 mei 1942 in Thun, met als titel Salamanca. Een modern muziekstuk waarbij Hugo Bakker geholpen door Jan Hoegee en Jan van Dijk alles uit het mooie Open Hofkerkorgel haalde.

Wim Does was al naar Haarlem met bloemen. Hugo Bakker, Jan Hoegee en Annemarie Dür kregen naast een hartelijke ovatie hun bloemen aan het eind van het zondagmiddagconcert.

Wie er zondagmiddag 17 februari 2008 niet bij was, krijgt op zondag 27 april opnieuw een kans om voor maar € 5,- of als pashouder € 3,- van Rotterdam Orgelstad te genieten in Rotterdam – Pendrecht.