“Alles Kids in de wijk”

Angelique Kreemers stuurde een uitnodiging rond voor een start-wijkbijeenkomst met als titel “Alles Kids in de wijk”. Woensdag 26 april 2006 vond die bijeenkomst plaats in De Middelburgt.
Sociale competentie, waarden & normen en burgerschap zijn prioriteiten in het Rotterdamse onderwijs- en jeugdbeleid. Op vele manieren worden docenten en andere medeopvoeders gestimuleerd om aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Een belangrijke rol daarin speelt het project Alles Kids in de wijk.
In dit plan is de school het vertrekpunt, zoals dat ook het geval is bij het concept van de Onderwijs Kansen Zone. Scholen in Pendrecht zijn op weg naar een gerichte aanpak m.b.t. sociale competentie, waarden & normen en burgerschap. Deze benadering wordt versterkt als een soortgelijke ontwikkeling ook plaatsvindt in de andere opvoedingsmilieus, in samenhang met de schoolaanpak. Dit houdt in dat er behalve op school ook thuis, in het buurthuis, op de speeltuin en de sportclub en op het plein aandacht is voor sociale competentie, waarden & normen en burgerschap, zodat er als het ware sprake is van een ketenbenadering in de wijk. Kinderen kunnen zo een brede ontwikkeling doormaken en hun leerervaringen versterken.
Dialoog en partnerschap tussen ouders en professionele medeopvoeders is een voorwaarde voor zo’n ketenbenadering. Ze zijn noodzakelijk om verschillen tussen opvoedingsstijlen bespreekbaar te maken en daar waar nodig te overbruggen.
Een andere voorwaarde is het bestaan van vormen van partnerschap tussen de school en instellingen en initiatieven in de buurt. Dankzij dit partnerschap kan worden samengewerkt waardoor een brede ontwikkeling van kinderen mogelijk wordt en leerervaringen kunnen worden versterkt.
Kortom, dialoog en partnerschap zijn sleutelbegrippen die ten grondslag liggen aan het concept van ‘Alles Kids in de Wijk’.
In dit kader werd de start-wijkbijeenkomst in Pendrecht georganiseerd. Voor deze bijeenkomst werden “praktijkdeskundigen” uitgenodigd om kennis met elkaar en hun aanbod te maken en van gedachten te wisselen over hun pedagogische visie. Daarnaast bood de bijeenkomst de mogelijkheid van gedachten te wisselen over de ketenaanpak.