5 jaar Vitaal Pendrecht en opnieuw een grote kerstboom

Op 19 december 2003 stond de eerste grote kerstboom van Vitaal Pendrecht op Plein 1953. Een lustrum vraagt om een speciale viering. Op 19 december 2008 is er een kerstmarkt, zijn er openingen en is er een kerstvoorstelling, bewoners koken voor bewoners en als klap op de vuurpijl een echt kerstconcert met het Oeral Kozakkenkoor met begeleiding van het Oekraïns ensemble Uzory in de Sint Bavokerk. Dat concert heeft de speciale entreeprijs van € 7,50.
19 december 2003 werd na een heftig jaar voor Pendrecht de eerste grote boom op Plein 1953 feestelijk ingewijd door o.a. burgemeester Opstelten. Zijn collega uit Oslo hielp hem daarbij. Ook de net door hem aangestelde dagburgemeester Mario Bosch en de nachtburgemeester Roger Huys assisteerden bij het ontsteken van de lichtjes van de grootste boom van Rotterdam.

Een jaar later werd opnieuw een boom geplant en werd onderzocht of een jaar Vitaal Pendrecht de wijk vooruit geholpen had. Studenten van de Universiteit Tilburg stelden vast dat Pendrecht inderdaad op de goede weg was. Tasha’s World trad op Plein 1953 op. Het stroomde van de regen, maar daar kon niemand mee zitten.

Op 19 december 2008 beleeft Vitaal Pendrecht dus haar eerste lustrum.

Dat wordt stijlvol gevierd.

Met een kerstmarkt vanaf 13:00 uur.
De opening van de Rollatorwerkplaats en de Historische Faculteit om 15:00 uur.

Een kerstvoorstelling vanaf 15:30 uur.

Ontsteken van de lampjes om 17:00 uur.

Bewoners Koken voor Bewoners om 17:30 uur in de Middelburgt.

En tot slot een echt kerstconcert met het Oeral Kozakkenkoor en het Okraïns ensemble Uzory in de Sint Bavokerk om 19:00 uur.

19 december 2008 is ook een tijd om even terug te kijken.
Wat heeft Vitaal Pendrecht opgeleverd?
Wat is er goed geweest?
Wat kan er nog beter?
Ideeën? Kom eens langs bij de BOP op Plein 1953 nummer 63 B. Bel eens met 010 480 93 46 of stuur een bericht via de reactiemail naar de redactie van deze site.