Oeral Kozakkenkoor en Uzory in Sint Bavokerk

Vrijdag 19 december bestaat Vitaal Pendrecht 5 jaar. Dat wordt stijlvol gevierd en die viering wordt met een speciaal concert afgesloten. In de Sint Bavokerk treden voor u op het Oeral Kozakkenkoor met muzikale begeleiding van het Oekraïns ensemble Uzory. Kaarten zijn in de voorverkoop € 7,50 en op vertoon van uw RotterdamPas € 5,00. Aan de zaal zijn de kaarten € 10,00. Het concert begint om 19:00 uur.
Op de bovenste foto het Oeral Kozakkenkoor in historische omgeveing.

Op de onderste foto het Oeral Kozakkenkoor met op de voorgrond het Oekrains Ensemble Uzory. Let op de enorme bas balailaika.

Vrijdag 19 december bestaat Vitaal Pendrecht 5 jaar. Dat wordt stijlvol gevierd en die viering wordt met een speciaal concert afgesloten. In de Sint Bavokerk treden voor u op het Oeral Kozakkenkoor met muzikale begeleiding van het Oekraïns ensemble Uzory. Kaarten zijn in de voorverkoop € 7,50 en op vertoon van uw RotterdamPas € 5,00. Aan de zaal zijn de kaarten € 10,00.
Kinderen tot 18 jaar gratis.
Het concert begint om 19:00 uur.

De kaarten kunnen gekocht worden bij de BOP Plein 1953 nummer 63 B, de Middelburgt Plein 1953 nummer 191, de Sint Bavokerk Slinge 775 en Poelier ‘t Haasje Plein 1953 nummer 4.

Het koor wordt gedirigeerd door Gregor Bak. Ton van den Akker licht de liederen toe. Het koor zingt meestal à capella, maar wordt in de tournee waarmee het koor nu door Nederland trekt muzikaal begeleid door het Oekraïns ensemble Uzory.

Het Oeral Kozakkenkoor heeft een lange geschiedenis.
Op hun site: www.oeralkozakkenkoor.nl is de herkomst van het koor opgetekend:

“In 1591 werd door Tsaar Fjodor Iwanowitz het regiment der Oeral Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde eskadron van de Tsaar. De Oeral Kozakken, geliefd vanwege hun welluidende zang, waren dikwijls aanwezig bij festiviteiten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze triomfen vierden door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel tot 1917, het jaar van de omwenteling naar een socialistisch regime. Na de daarop volgende burgeroorlog vluchtten vele kozakken naar West Europa.
In 1924 richtte de oud-kozak Andrej Scholuch in Parijs het Oeral Kozakkenkoor op. Dit koor boekte, met name in Duitsland, grote successen. Toen evenwel het koor met uitsterven werd bedreigd werd er nieuw leven ingeblazen door Nicolaj Romanowitz Bessalof, die het koor in 1974 voortzette in Nederland en alle rechten van het oorspronkelijke regiment officieel overgedragen kreeg van Scholuch. Daardoor is het Oeral Kozakkenkoor gerechtigd tot het voeren van het regimentswapen. Na het overlijden van Bessalof in 1978 en Scholuch in 1979 heeft het koor, steeds onder deskundige leiding en gesteund door bekwame adviseurs, de kwaliteit hoog gehouden. Sinds december 1993 is Gregor Bak, die reeds tien jaar als repetitor en later als tweede dirigent aan het koor verbonden was, dirigent van het koor.
Het uit ruim 30 mannen bestaande koor krijgt in binnen- en buitenland een steeds grotere bekendheid en heeft verschillende radio- en televisieoptredens verzorgd.”