Activiteiten door de week

In het kerkblad Kerk op Zuid staat een aardig berichtje over wat de drie kerkgemeenschappen met elkaar doen.
Onder het kopje Activiteiten door de week staat:

Samen bidden …… is geweldig, is inspirerend en opbouwend voor je geloof. In onze wijk hebben we diverse mogelijkheden om samen te bidden. Op vrijdag 2 maart is de maandelijkse Taizégebedsdienst om 19.30 uur in de Credokerk. Een dienst waar we stil worden voor God, zingen, Bijbellezen en dit in stilte overdenken. Goed om zo een moment uit de drukte van elke dag tot bezinning te komen. Zondag 26 februari is er vanaf rond 19:30 de gebedskring Zuidwijk bij Henny Hoek aan de Dinteloordstraat 2. Na ontmoeting met koffie zingen we en bidden we met en voor elkaar. Iedereen is welkom. Voor meer info kunt u Henny bellen (44815874). Maandag 5 maarti is er in de Open Hof om 9:30 het Maandagmorgengebed. Met en voor elkaar bidden doet goed. Iedereen is welkom.
Naast de gebedsgroepen voor gemeenteleden is er ook een gebedsgroep voor voorgangers in Rotterdam (Zuid). Het is een initiatief van Stanley Dissels, voorganger van het Zout der Aarde. Met een aantal voorgangers uit allerlei kerkelijke richtingen komen we elke eerste vrijdag van de maand samen om met elkaar de Heer te danken en te bidden. Een centraal thema in ons gebed is ‘opwekking’ in onze wijken. Dat velen aangeraakt mogen worden door Gods Geest en mensen veranderen en hun leven geven aan Jezus. Laten we met elkaar blijven bidden. Volgens mij is een levende gemeente een biddende gemeente!

Op de foto Stanley Dissels, de initiatiefnemer voor de Christus Triomfator kerk