Afscheid van meester Verschoor

In 1970 begon meester Verschoor als leerkracht op de Beatrixschool. Later werd hij directeur van die school. In die 42 jaar heeft hij een duidelijk stempel gedrukt op deze unieke school.

Vol trots kan hij zelf vertellen over zijn school, maar hij zal zelf nooit zeggend at het zijn school. Hij vindt dat de Beatrixschool van de hele staf, de ouders en vooral de kinderen is. Al heel lang is dat ook de school voor alle kinderen. Aanvankelijk was de Beatrixschool een Gereformeerde school en waren er nauwe banden met de Gereformeerde Christus Triomfator kerk, maar dat werd met de komst van nieuwe culturen in de wijk al snel anders.

Op dinsdagmiddag om 15:00 uur is er op het schoolplein een slotmanifestatie ter ere van het pensioneren van deze markante onderwijzer.

Mensen uit de wijk die niet in staat zijn dan aanwezig te zijn kunnen meester Verschoor in de school de hand drukken tot 9:30 uur ‘s morgens.