Gesprek met de portefeuillehouder

Het winkelgebied in Pendrecht februari 2012, staat er boven de kaart die Coen Veldhoen maakte voor het gesprek dat hij zou voeren met portefeuillehouder Alaattin Erdal.

Allereerst de feiten:

* Er wordt op 9 plaatsen brood verkocht, nl. bij 3 bakkers, in 3 supermarkten en bij 3 allochtone winkels
* Er zijn 4 kapsalons
* 3 brillenwinkels
* 5 winkels van allochtonen die in grote lijnen hetzelfde assortiment voeren.
* 4 uitzendburo’s
* 3 supermarkten op 11.000 inwoners
* 3 café,s
* 3 restaurants
* 5 zaken met een “snackbarachtig” assortiment. Bovendien bestaat de mogelijkheid om bij 6 uitbaters snackachtige producten te kopen.

Gezien het bovenstaande is het niet verbazingwekkend dat een aantal winkeliers een marginaal bestaan hebben

Er staan 7 winkels leeg

9 winkelpanden hebben geen consumentenfunctie maar zijn in gebruik voor andere doeleinden (rollatorwerkplaats/pendrecht museum, pendrecht theater, servicepunt Chalois Zuid.

Drukkerij Brinkman aan het Baarlandhof is niet meer in gebruik. Het pand wordt te huur of te koop aangeboden.

De meest gehoorde commentaren en kritieken:
* Het Plein 1953 vindt men troosteloos. Te slecht ingedeeld. De bestrating is ongeschikt, vooral de gele klinkers zijn al bij zeer lichte vorst spekglad. Geen mogelijkheid om te fietsen.
* De hemelwaterafvoer is niet op een riool aangesloten, waardoor er regelmatig verzakkingen optreden.
* Een aantal winkeliers vindt de huur te hoog.
* De komst van “de Action” is geen goede zaak. Veel irritatie bij de bewoners en de ondernemers in de directe omgeving i.v.m. te grote verkeersdruk waardoor parkeerproblemen zijn ontstaan.Ook veel gemopper van bezorgers van goederen aan de winkels i.v.m. tijdverlies.
Met de directie van Action zal hierover kontakt worden opgenomen.

Wat zijn de wensen en ideeën:
* Herenmode: Voor een ondernemer in dure herenkleding geen haalbare kaart.
Maar een combinatie van b.v. drie ondernemers in deze sector met in gedachte het koopkrachtige achterland van Rhoon en Barendrecht is misschien iets te bereiken. Gedacht moet worden aan 3 gerenomeerde zaken zoals Konijnenburg uit Zuid Beijerland, Smit mode te H.I. Ambacht en Adam Driebergen.
* Betere lingerie
* Electronica
* Wereldwinkel
* Expositieruimte (zie bijlagen)
* Hobbywinkel
* Kinderkleding (een zekere Mw. Tan verkoopt nu haar creaties vanuit huis in Pendrecht)
* Fietsreparatie en verkoop van gebruikte fietsen.
* Een markt
* Verkoop tweedehands hulpmiddelen (zie bijlage)
* Tevens zou er een mogelijkheid moeten worden geschapen om winkeliers uit omliggende wijken op een ludieke manier hun producten te laten zien in één van de lege winkelpanden. (zie bijlage)

Ter informatie:
* Dinsdagmorgen 28 januari heb ik een gesprek gehad met de heren Schouten en Brussen van de ontwikkelingsmaatschappij Rijnmond.
* Het OMR stuurt 2 lokaties aan voor fietsreparaties en verkoop van gebruikte fietsen in Rotterdam Zuid. Ook de Roteb heeft enkele locaties met dezelfde opzet. Genoemde heren hadden interesse voor een opzet in Pendrecht Één dezer dagen bezoeken zij de wijk. Zij nemen nog kontakt met mij op.
* Om van het bovenstaande iets te kunnen realiseren is men afhankelijk van de bereidwilligheid van de verhuurders van de (leegstaande) panden. Ik wil u wijzen op bijgevoegde mail met opmerkingen en suggesties van dhr. Hoving supermarktmanager van AH.

C. Veldhoen
Baarlandhof 88
3086 EC Rotterdam
Tel. 010 4800098 06 25561826
E-mail: c.veldhoen@hetnet.nl
26 februari 2012