Afscheid van Monique, Judith en Imad

Het ging om Imad el Kaka, Monique van Schaik en Judith Rook hier met elkaar op de foto.

Imad was tot voor kort als beleidsambtenaar op de afdeling welzijn verantwoordelijk voor de contacten met de BOP en trouwens ook voor allerlei project op het terrein van welzijn in de wijk. Monique heeft vaak de vergaderingen van het dagelijks beheer bijgewoond en zelfs geleid in het verleden en Judith begon als ambtenaar jeugdzaken en werd de programmamaker Sociaal van Pendrecht Zet Door.

Bij Van Dijk werden Imad en Judith hartelijk toegezongen en kreeg Monique een uitgebreide afscheidsrede van haar chef. Zij heeft er dan ook 15 jaar werken bij de deelgemeente opzitten. Dat is schril contrast tot Imad en Judith die net twee jaar haalden.