Albeda geeft Nederlandse les in Turks Huis

Docente Marian McLeary geeft Dick Lockhorst een tasje met de benoodigdheden voor de Nederlandse taalles. “Albeda College, daar leer je niet alleen”, staat erop het tasje. En inderdaad ze kwamen niet alleen op de cursus. Veel van de vrouwen kennen elkaar van een eerdere cursus. We willen graag betere contacten leren leggen en ons duidelijk in het Nederlands uit kunnen drukken.
“Het is vooral van belang voor jullie kinderen”, zegt Martijn in zijn korte toespraak. Ook Dick Lockhorst onderstreepte het belang van het leren van Nederlands. Hij zei erg blij te zijn met het initiatief van het Turks Huis Pendrecht. En dankte Arif Ozturk voor al het werk wat hij verzet had om het Albeda College en de vrouwen uit de wijk met elkaar in contact te brengen.