Asbest in de Open Hofkerk? College in de St Bavokerk

Paniek, paniek, en kleine ramp. Zeker voor de Open Hofkerk.

Op dit moment is nog niet duidelijk of de kerk voor langere tijd verzegeld wordt. Er wordt eerste gemeten en in een laboratorium onderzocht.

En later op de dag is dat resultaat er.

Vitaal Pendrecht wilde niet het risico lopen dat het mis zou gaan en kon geen voorbereidingen treffen in de Open Hofkerk, dus wordt het college in de Sint Bavokerk gehouden aan de Slinge 775.

Vitaal Pendrecht is de Lourdes Parochie zeer veel dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van hun kerk.

Pendrecht staat nergens voor.

Over vitale coalities gesproken.