Beach Volleyball in de Zierikzeestraat

Het idee was van woonconsulente Loes Jankie en buurtmeester. Loes besprak het met de bewonerswerkgroep van de Zierikzeebuurt en schakelde TOS in. In korte tijd werd het één en ander geregeld. En de twee bewoonsters met een moedertitel in de wijk: Annemarie Commijs en Claudette de Agua Rosada kwamen met hun gevolg naar de sloopplek toe.
Loes overhadigde het terreintje aan de buurt.
Er werd naar hartelust volleybal gespeeld. En toen er goed gekeken werd naar het zand bleken er zelfs schelpen in te zitten.
Er zijn nog meer schone plannen voor het sloopterrein.