KLOK op de Middelburgt

Het weer zat mee en er waren heel erg aantrekkelijk attracties opgesteld. Plein 1953 wordt steeds completer. Was er nog geen klok, sinds die fraaie zaterdag staat er een fraai exemplaar bovenop het wijkgebouw. Compleet met golfjes en het ding draait echt. Maker Rex Mundio was erg trots en pareerde de prompte kritiek die er kwam. “Je kan niet eens zien hoe laat het is. En, we zijn nog in de wintertijd”. Ja de klok liep inderdaad minstens een uur achter. “Dat komt goed”, aldus Richard van den Berg van de Middelburgt. “De klok staat in contact met Frankfurt en zal binnenkort de preciese tijd aanwijzen”. En jawel een kwartiertje later klopte de tijd als een bus. “Die wijzers komen ook goed”, zegt Rex Mundio zelf, “ik wil ook nog licht maken op de golfjes naast de klok”. Rex Mundio woont in Pendrecht en houdt van zijn wijk.
De klok past in de herdenking van de watersnoodramp van februari 1953. Mary Bos van de BOP vertegenwoordigt in de pleincommisssie de bewoners en kwam met het idee.
Zo zie je maar met wakkere bewoners en een wijkkunstenaar wordt het plein steeds completer.